EĞİTİM FAKÜLTESİ KARİYER GÜNLERİ ETKİNLİĞİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MEZUN-ÖĞRENCİ BULUŞMASI

Fakültemiz Matematik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Google Meet aracılığı ile çevrimiçi olarak düzenlenen Mezun-Öğrenci Buluşması programı 7 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi.

Programa konuşmacılarla birlikte Anabilim Dalı öğretim üyeleri ve lisans öğrencileri katıldı. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Feyza Aliustaoğlu’nun yaptığı programda Mersin Toroslar Bilim Sanat Merkezi Müdürü Emine Özdemir (2002 yılı mezunu), Artvin Çoruh Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Samet Korkmaz (2013 yılı mezunu), Hamburg Üniversitesi Doktora Öğrencisi Enes Bayrakoğlu (2013 yılı mezunu), Ankara Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu Matematik Öğretmeni Dr. Gülhan Yılmaz (2009 yılı mezunu), Kastamonu Elyakut Ortaokulu Matematik Öğretmeni Gülnur Özdemir (2011 yılı mezunu) ve Türkmenistan Magdanlı 29NJI Ortaokulu Matematik Öğretmeni Aysanam Abdullayeva (2017 yılı mezunu) konuşmacı olarak yer aldı.

1

Program moderatör Dr. Feyza Aliustaoğlu’nun açılış konuşması ile başladı. Konuşmada “Etkinliğimizin amacı Fakültemiz İlköğretim Matematik Öğretmenliği programından önceki yıllarda mezun olan konuşmacılarımızın fakülte yılları, mesleğe geçişte yaşadıkları süreçler, yaptıkları görevler ile ilgili paylaşımlar yapmalarını sağlamak ve öğretmen adayları için önerilerini almaktır. Konuşmacılarımızın her biri farklı alanlarda görev yapmaktadır. Bu konuşmaların siz öğretmen adayları için farklı bakış açıları oluşturacağını ümit etmekteyiz.” cümleleri ile etkinliğin içeriği ile ilgili bilgi verildi.

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kaçar’ın konuşması ile devam etti. Prof. Dr. Ahmet Kaçar “2002 yılından bu yana 20 yıldır ilköğretim matematik öğretmeni yetiştiren büyük bir kurumun mensuplarıyız. Ülkemizin her bir diyarında görev yapan mezun öğretmenler ve her bir diyarından okumak için fakültemize gelen öğrencilerimiz bizim için kıymetli. Gelişime, öğrenmeye, kendimizi ve çevremizi geliştirmeye açık bir aileyiz. Mezun öğretmenlerimiz özel ve mesleki deneyimlerini paylaşsınlar, öğrencilerimizin ileriye dönük meslek hayatlarında bir rehberlikleri olsun istedik.  Konuşmacılarımıza ve diğer katılımcılarımıza katılımları için teşekkür ediyorum.” şeklinde düşüncelerini belirtti.

2

İlk mezunlardan Mersin Toroslar Bilim Sanat Merkezi Müdürü Emine Özdemir konuşmasında işimizi severek yapmanın öneminden, her yaşta öğrenmeye devam etmemiz ve azimli olmamız gerektiğinden, şu anki doktora eğitimi sürecini kendine yatırım olarak gördüğünden, yaptığımız çalışmaları kendimiz için yapmamızın öneminden bahsetti. Erasmus, Teknofest, Tübitak kapsamında yaptıkları proje çalışmalarını tanıttı.

Ardından Artvin Çoruh Üniversitesinde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Samet Korkmaz Kastamonu Üniversitesi’nde lisans ve doktora eğitimini aldığı için kendini çok şanslı hissettiğini, üniversitemizde nitelikli bir eğitim aldığını ve lisans sürecinden bu yana aldığı eğitimin ve bölüm hocalarının desteğinin kendini geliştirmesinde büyük önemi olduğunu söyledi. Ayrıca doktora sürecinde TÜBITAK bursiyeri olmanın avantajlarından bahsetti.

Hamburg Üniversitesi Doktora Öğrencisi Enes Bayrakoğlu azmi ile bu günlere geldiğini, yabancı dilini geliştirme ve yurtdışına yüksek lisans/doktora başvuru süreçlerinde çok çabaladığını, kendine hep inandığını ve karşılığını aldığını belirtti. Öğretmen adaylarına matematiği ve araştırmayı sevmelerini tavsiye etti. Ayrıca öğretmen olarak görev yaptığı yılların da çok güzel olduğunu belirtip, öğretmenlik mesleğini severek yapmanın önemine değindi. YLSY bursu ile ilgili bilgiler verdi.

Ankara Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapmakta olan Dr. Gülhan Yılmaz konuşmasında mesleğini severek yaptığını, yüksek lisans ve doktora sürecinin kendini geliştirdiğini belirtti. Öğrencilerle iletişimde samimi olunmasının önemli olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme biriminde PISA/TIMSS sınavları ile ilgili yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Kastamonu Elyakut Ortaokulunda matematik öğretmeni olarak görev yapmakta olan Gülnur Özdemir farklı okullardaki öğretmenlik deneyimlerden, köy okulunda öğretmen olmanın güzelliğinden bahsetti. Milli Eğitim ile Üniversiteler arasında işbirliği yapılmasının önemine, sınıflarda ve okulda sınıf dışı ortamlarda öğrenci güvenliğine değindi. Ayrıca matematiği ve matematik öğretmeyi bilmenin yanında öğretmenlik için sınıf yönetimi becerisinin de önemli olduğunu vurguladı.

Türkmenistan Magdanlı 29NJI Ortaokulu Matematik Öğretmeni Aysanam Abdullayeva Kastamonu Eğitim Fakültesinde okumaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, iyi bilgiler edinerek bu fakülteden mezun olduğunu ve ülkesinde matematik öğretmenliği yaparken rahat olduğunu, zorlanmadığını söyledi. Ülkesinde Türkiyede üniversite okuyanların prestijli olduğunu ve bu ayrıcalığı kendisinin de hissettiğini belirterek öğrencilerimize iyi bir fakültede eğitim gördükleri vurgusunu yaptı.

Konuşmaların ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Proje yazma, matematik ve matematik eğitiminin projelendirilmesi ile ilgili sorulan soruya “Matematik sadece akademik bir ders olarak görülmemeli, projelere yönelik öğrencilerle beyin fırtınaları yapılmalı, diyalog kurulmalı ve proje konuları bu şekilde belirlenmeli” yorumu yapıldı. Özellikle yapay zekanın son zamanlarda matematik eğitiminde proje çalışmalarında da önemli olduğunu belirtti. “Lisans öğrencilerine yurt dışı tecrübesini tavsiye ediyor musunuz?” sorusuna ise yurt dışında çok fazla bilgi öğrenildiği, hem dil eğitimi açısından pratiklik kazanmak adına hem de lisansüstü eğitim için yurt dışına çıkmanın tavsiye edildiği belirtildi.

3

Kapanış konuşması için söz Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lütfi İncikabı’ya verildi. Prof. Dr. Lütfi İncikabı “Matematik eğitimi programı akademik kadrosu olarak öğrencilere mesleki donanımları kazandıracak öğretim faaliyetlerine ek olarak bu tür kariyer olanaklarını tanıtıcı rehberlik faaliyetleri de sunmanın gayretinde olduk. Bu etkinliğin öğrencilerimizin farklı kariyer süreçleri ile ilgili fikir sahibi olmalarında, mezuniyet sonrası bakış açılarının değişiminde katkı sunduğunu ve farkındalık oluşturduğunu düşünüyorum” şeklinde görüşlerini belirtti. Ardından iyi dilek ve temennilerle program sonlandırıldı.

4