KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ  

GENÇLİK VE KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

 

MÜDÜR V.

Doç. Dr. Şerif DEMİR

MÜDÜR YARDIMCISI

    

 YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Şerif DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami KILIÇ

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARA

Dr. Öğr. Üyesi Hatice NUHOĞLU

 Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Fikriye SARSIKOĞLU

 

DANIŞMA KURULU