Merkezimiz öğrenci ve mezunlarımızın ilgi ve yeteneklerini geliştirme, kariyer planlarını yapma konusunda rehberlik etmek amacıyla kurulmuştur.

  • Öğrencilerimizin üniversiteye adım attıkları ilk yıldan itibaren kariyer bilincini oluşturarak, topluma yararlı, araştırıcı, birleştirici yeteneklerini geliştirmek ve sosyal yaşama adapte olabilmelerini sağlamak,
  • Serbest zamanlarını ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlamak, onları sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirmek,
  • Sosyal ve kişisel becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı ve ülkemizde ve dünyada istihdam edilebilirliği yüksek  mezun adayları yetiştirmek  ve onlara rehberlik etmek,
  • Merkezin çalışma alanıyla ilgili konularda faaliyette bulunan, kamu kurum ve kuruluşları, özel kurumlar ve sivil toplum örgütleriyle Merkezin amacı doğrultusunda ilişki kurmak, iş birliğinde bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak hedeflerimiz arasındadır.