Kastamonu Üniversitesi Kariyer Merkezi; öğrenci ve mezunlarımızın bilgi ve becerilerine yön vermek, iş hayatına hazır olabilmeleri için değişime uyumlu, farkındalığı yüksek ve gelişim odaklı bir koordinasyon merkezi olmayı hedeflemektedir.