Üniversiteli gençlerimizde iş hayatının dinamikleri ve beklentileri konusunda farkındalık oluşturulması ve öğrencilerin kariyerlerini kendi zekâ, kişilik, bilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine uygun olarak belirleyebilmeleri için yol gösterilmesi hedeflenmektedir.

Kariyer Planlama Dersi ile öğrenciler kariyer ve kariyer planlama kavramlarını içselleştirir; kariyer merkezlerinden nasıl faydalanacağını öğrenir; kendi kişisel özelliklerinin farkına varır; staj yapabileceği, gönüllü veya profesyonel olarak çalışabileceği farklı sektörleri tanır ve hem lisans öğrencisi hem de bir mezun olarak faydalanabileceği Yetenek Kapısını kullanır ve bu sayede kendilerini geliştirirler.

 

Kariyer Planlama Dersi kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin hazırladığı Kariyer Planlama Ders Dokümanlarına ulaşıp, bilgi sahibi olabilirsiniz.

Kariyer Planlama Ders Kitabı (PDF)

Kariyer Planlama Ders Sunusu (PowerPoint)

Kariyer Planlama Ders Sunusu (PDF)

Kariyer Planlama Ders Notu (PDF)